Konsekracja kościoła pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Kościnie – 19.10.2019

Konsekracja kościoła pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Kościnie – 19.10.2019

Dzięki pracy i zaangażowaniu ks. Jana, mieszkańców Kościna i wielu innych osób ukończono odbudowę z ruin kościoła w Kościnie. Zakończenie prac zwieńczy uroczystość konsekracji świątyni parafialnej, które odbędzie się 19 października 2019 o godz. 10:00 pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi. 

Najstarsza informacja o wiosce Kościno pochodzi z ostatnich lat panowania Gryfitów, i umieszczona została w książęcym rejestrze włók (Hufenmatrikel) Pomorza Szczecińskiego z 1628 roku, w którym wyliczono wszystkie podlegające opodatkowaniu majątki ziemskie.

Kościno oraz pobliski młyn należący do wsi Dołuje na Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego, 1618
(nazwę wioski i młyna podkreślono na czerwono) – dzięki pomeranica.pl

Do niedawna w Kościnie, na niewielkim wzniesieniu znajdowały się tylko ruiny kościoła. Historycznie była to budowla jednosalowa, bez wyodrębnionego prezbiterium, zbudowana z cegły na planie prostokąta. Całość otoczona była murem z kamienia polnego. Przy kościele znajdował się cmentarz którego ślady zachowały się do dnia dzisiejszego w postaci resztek porozbijanych tablic nagrobkowych. Budowla ta bez większych zniszczeń przetrwała II wojnę światową, ale po roku 1945 popadła w ruinę.        
Zdjęcia z odbudowanego kościoła dostępne są w galerii na stronie dolujeprafia.pl

Comments are closed.