Historia Parafii

Historia Parafii

Dnia 26 sierpnia 2006 r. w święto Matki Boskiej Częstochowskiej przybywa do nas ks. Jan Gierlach z zadaniem utworzenia nowej parafii w Dołujach. Głównym celem było rozpoczęcie przygotowań o budowy nowego kościoła w Dołujach.
Parafia w Dołujach została wydzielona z parafii Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie dzięki staraniom ks. Prałata dr Zbigniewa Wyki.
Nowa parafia p.w. Chrystusa Króla Wszechświata została erygowana 25 lutego 2007r. na podstawie dekretu wydanego przez Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Proboszczem nowej wspólnoty parafialnej jest od początku jej istnienia ks. mgr. Jan Gierlach.
W skład parafii weszły następujące kościoły i miejscowości:
  • kościół p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Wąwelnicy;
  • kaplica w Skarbimierzycach i kaplica w Kościnie oraz miejscowości Lubieszyn i Redlica.
Pierwsze nabożeństwa odbywały się przy Krzyżu, na dawnych fundamentach kościoła, który został zburzony podczas działań II wojny światowej. Na pierwsze Msze św. wierni gromadzili się także w miejscowej szkole. 26 lipca 2007r. ks. Proboszcz Jan Gierlach otrzymuje zezwolenie na budowę świątyni.
Po wykonaniu i zatwierdzeniu planów architektonicznych, dn. 27 lipca 2007r. została wykonana pierwsza „stopa” pod kościół. Dzięki mieszkańcom i sponsorom kościół został wybudowany w stanie surowym i zwieńczony dachem już 30 marca 2009r. W kolejnych latach świątynia zostaje otynkowana wewnątrz i pomalowana przy udziale wiernych.
W największym stopniu przyczynili się do tego „Wielkiego Dzieła” ks. Proboszcz Jan Gierlach; radna z Dołuj p. Czesława Ankudowicz, p. Henryk Bielewicz z Dołuj, p. Wiesław Olik ze Skarbimierzyc. Od roku 2009 buduje się także kościół p.w. MB Fatimskiej w Kościnie.
W trakcie budowy kościoła ks. Proboszcz Jan Gierlach udziela sakramentów, sprawuje nabożeństwa i Msze św. W Dniach od 17 listopada do 25 listopada 2007 r. odbyły się w parafii Pierwsze Misje święte, podczas których zostaje poświęcony obraz Chrystusa Króla Wszechświata namalowany przez p. Barbarę Rykalską-Gischkowski.
W rok później w miesiącu październiku odbywają się Renowacje Misji Świętych, prowadzone przez ojców Redemptorystów.
Od 20 kwietnia 2008r. cztery kopie obrazu Chrystusa Króla Wszechświata peregrynują po całej parafii, wśród rodzin. Wraz z obrazami wędrują także cztery księgi pamiątkowe, w których wierni wpisują swoje prośby i podziękowania do Chrystusa Króla wszechświata i Maryi.
Od samego początku istnienia parafii ks. Proboszcz Jan Gierlach z pomocą parafian organizuje festyny parafialne. W tym roku 2012, był już 11 festyn. Dochody uzyskane z tej imprezy przeznaczane są na budowę i wykończenie świątyni. Ks. Jan Gierlach ucząc religii w szkole przygotowuje z uczniami, poza lekcjami „Jasełka” z okazji Bożego Narodzenia.
Aby bardziej zintegrować wspólnotę organizuje pielgrzymki do Ziemi Świętej, Fatimy, Meksyku czy na Litwę. Co roku wierni z kapłanem włączają się do pielgrzymek diecezjalnych. Przy okazji tego pielgrzymowania zwiedzają znane Sanktuaria Maryjne w Polsce.
Z inicjatywy księdza, w Wielki Piątek, rok rocznie organizowana jest Droga Krzyżowa po parafii, każdego roku obieramy inną trasę. W ten sam sposób przeprowadzana jest procesja do czterech ołtarzy w Boże Ciało.
Tradycją stało się także wykonywanie palm wielkanocnych i stroików bożonarodzeniowych. W roku 2009 zostaje zasponsorowane okno – witraż, tzw. „Oko Pana Boga”. Fundatorem tego są p. Mojsiewiczowie z Dołuj.
W niedzielę Bożego Miłosierdzia, dn. 19.04.2009 r. Jego Ekscelencja ks. Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz w otoczeniu duchowieństwa, architektów, wykonawców prac budowlanych, władz Gminy wobec zgromadzonych gości i parafian dokonuje wmurowania kamienia węgielnego z Ziemi Świętej.
Natomiast w roku 2010 wierni z całej parafii fundują witraż bł. Jana Pawła II. Jest on zainstalowany w głównym oknie naprzeciw Prezbiterium.
W grudniu tegoż roku, w święto Niepokalanego Poczęcia, parafianka z Dołuj – p. Krystyna Teżyk z rąk Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza przyjmuje konsekrację. Składa śluby czystości jako wdowa konsekrowana. W roku 2010, w dniach od 19 lutego do 17 marca z inicjatywy parafianina p. Jana Władyki i pod patronatem Wójta Gminy Dobra – p. Teresy Dera została zorganizowana wystawa obrazów p. Elżbiety Wasyłyk pt. Misterium Drogi Krzyżowej. Pierwszą drogę krzyżową prowadzi sama autorka swoich obrazów.
Pan Jan Władyka funduje także krzyż, który zostaje zainstalowany na dachu naszego kościoła. W tym samym roku, w październiku wierni przeżywają swoiste Rekolekcje, czyli Misje u stóp krzyża.
Kolejnym sponsorem jest p. Janina Miernik, która przeznaczyła do kościoła krzyż, stojący obok głównego ołtarza. Został on poświęcony w czasie trwania odpustu (21.11.2010r.) w święto Chrystusa Króla Wszechświata.
W czasie istnienia naszej wspólnoty gościmy w parafii chór Cantate Deo, zespół kleryków Clerboyz ze Szczecina, grupę Rockowo – Blusową oraz Telewizję lokalną, która szczególnie interesowała się nowo tworzącą parafią, przeprowadzając wywiady z przedstawicielami Rady Parafialnej.
W dn. 15 czerwca 2012r. decyzją Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, na prośbę ks. Proboszcza zostają powołani dwaj Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Są nimi p. Jan Piątek i p. Adam Gołąb z Dołuj.
Historia Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata tworzy się dalej, o wydarzeniach możemy przeczytać na stronie internetowej parafii lub w kronikach parafialnych, tworzonych przez panią Krystynę Teżyk.