Budowa kościoła

Budowa kościoła

Budowa kościoła

październik 2017 r. fot. www.wojtekhnat.pl
październik 2017 r. fot. www.wojtekhnat.pl
październik 2017 r. fot. www.wojtekhnat.pl

BUDOWA KOŚCIOŁA W DOŁUJACH - do sierpnia 2007 r. do września 2008 r.

BUDOWA KOŚCIOŁA W DOŁUJACH - do sierpnia 2007 r. do marca 2008 r.

BUDOWA KOŚCIOŁA W DOŁUJACH - do sierpnia 2007 r. do grudnia 2007 r.

ODBUDOWA KOŚCIOŁA pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Kościnie