Krąg Biblijny

Krąg Biblijny

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w sali na Plebanii. Terminy spotkań podawane są na bieżąco w Ogłoszeniach Duszpasterskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Biblijnych
nowych chętnych.