Męski Różaniec

Męski Różaniec

Jesteśmy grupą mężczyzn pragnących wypełnienia roli naszej Matki i Królowej – Najświętszej Maryi Panny. Modlimy się Modlitwą Różańcową w intencjach rodzin naszej parafii, Kościoła, ojczyzny, Europy i świata. 

Męski Różaniec to wspólna modlitwa i spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św. o godz. 18:00.

męski różaniec

Intencje naszych modlitw:

MARZEC 2024:
Módlmy się w intencji Ojczyzny, o pokój i zgodę narodową, jedność, wzajemny szacunek i wierność Ewangelii i aby zwyciężyła prawda i miłość społeczna.

LUTY 2024:
Módlmy się, aby Chrystus Król osłonił naszą ojczyznę swoją krwią i uchronił przed atakami „złego”.

STYCZEŃ 2024:
Módlmy się o ustanie wszelkich konfliktów między zwaśnionymi rodzinami i narodami, aby nastał pokój w sercach i na świecie.

GRUDZIEŃ 2023:
Módlmy się o pokojowe rozwiązanie konfliktu w Ziemi Świętej i na Ukrainie.

LISTOPAD 2023:
Dziękujmy Panu Bogu za dar naszej świątyni i jej konsekrację, a wierni tej parafii wzrastali w wierze.

PAŹDZIERNIK 2023:
Módlmy się za nasze rodziny w parafii, aby za przykładem beatyfikowanej Rodziny Ulmów były miłosiernymi samarytanami dla bliźnich.

WRZESIEŃ 2023:
Módlmy się za wrogów Kościoła i jego prześladowców, aby dotknięci łaską Bożą doznali cudu przemiany swoich serc.

SIERPIEŃ 2023:
Módlmy się o dar wolności od nałogów i słabości, które oddalają nas od Boga.

LIPIEC 2023:
Módlmy się za małżeństwa i rodziny w parafii, aby były czytelny znakami miłości Boga w świecie.

CZERWIEC 2023:
Módlmy się za rodziny z naszej wspólnoty, aby były silne Bogiem.

MAJ 2023:
Módlmy się w intencji wynagradzającej profanacji, jaka dokonuje się na naszej ziemi ojczystej.

KWIECIEŃ 2023:
Módlmy się za papieża Franciszka, aby Pan Bóg dodawał mu sił i udzielał hojnie darów mądrości, roztropności i rozeznania.

STYCZEŃ 2023:
Módlmy się o miłość i zgodę w naszych rodzinach i między sąsiadami.

GRUDZIEŃ 2022:
Módlmy się za wszystkich ojców w parafii, aby wzorem św. Józefa, mądrze i odważnie opiekowali się swymi rodzinami i prowadzili je do Chrystusa.

LISTOPAD 2022:
Módlmy się o poszanowanie prawa każdego człowieka do wolności sumienia wyznania przekonań religijnych dla rządzących.

PAŹDZIERNIK 2022:
Módlmy się za nauczycieli, katechetów i wykładowców, aby spełniali swoją misję w kształceniu ducha młodego pokolenia i ich szlachetnych serc przywiązanych do wartości.

WRZESIEŃ 2022:
Módlmy się, aby beatyfikacja Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i Służebnicy Bożej Matki Elżbiety Czackiej przyniosła obfite owoce dla Narodu Polskiego, Naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce.

SIERPIEŃ 2022:
Módlmy się za małżonków, aby z sakramentów czerpali siłę do wzrostu w miłości, świętości i przebaczania sobie nawzajem. 

LIPIEC 2022:
Módlmy się o trwały pokój dla krajów pogrążonych w wojnach i konfliktach. 

CZERWIEC 2022:
Módlmy się za małżeństwa w kryzysie, aby zaprosiły Pan Jezusa do swojej relacji i doświadczyły odnowienia sakramentu małżeństwa.

MAJ 2022:
Módlmy się za rodziny w parafii, aby przez wstawiennictwo Świętej Rodziny troszczyły się o relacje pełne Bożej miłości.

KWIECIEŃ 2022:
Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby w czasie Wielkiego Postu otrzymali łaskę powrotu do Jezusa

MARZEC 2022:
Módlmy się za małżonków z naszej parafii, aby wzrastali w wierze i przekazywali ją swoim dzieciom.

STYCZEŃ 2022:
Módlmy się za pasterzy kościoła, aby umieli z miłością i odwagą napominać błądzących.

GRUDZIEŃ 2021:
Módlmy się za wszystkich ojców, aby wzorem św. Józefa wiernie, mądrze i odważnie opiekowali się swoimi rodzinami.

LISTOPAD 2021:
Prosimy dobrego Boga o ducha modlitwy i pokuty dla Kościoła pielgrzymującego na ziemi i oczyszczającego się w czyśćcu.

PAŹDZIERNIK 2021:
Módlmy się za mężczyzn i ojców z parafii, aby z różańcem w ręku na wzór Świętej Rodziny, stawali się duchownymi obrońcami rodzin.

WRZESIEŃ 2021:
Dobry Boże, zgromadź w jedno wszystkich Chrześcijan i pomóż światu uwierzyć w Chrystusa

LIPIEC 2021:
Módlmy się za dzieci i młodzież, aby z pomocą Bożą, rodzin i mądrością rządzących, uwolnić ich od pułapki cyfrowej.

CZERWIEC 2021:
Módlmy się za mężczyzn, aby podejmowali swoją rolę w rodzinie i społeczeństwie.

MAJ 2021:
Módlmy się aby w roku Świętego Józefa wśród wiernych rozwinęło się nabożeństwo do świętego Patrona.

KWIECIEŃ 2021:
Módlmy się za wstawiennictwem św. Józefa za małżonków, aby umacniała się ich wiara zakorzeniona w sakramencie małżeństwa.

MARZEC 2021:
Módlmy się za ojców naszych rodzin, aby tak jak Św. Józef, byli dobrymi opiekunami, gotowymi na służbę i poświęcenie swoim bliskim.

LUTY 2021:
Módlmy się za Kościół, aby był domem dla ludzi i miejsce przemiany serc.