Odpust zupełny w naszej parafii już 25.11.2018

Odpust zupełny w naszej parafii już 25.11.2018

W dzisiejszych czasach wiele zwyczajów, które niegdyś był bardzo ważne, nieco straciło w naszej wyobraźni na znaczeniu. Warto w tym miejscu zatem przypomnieć jakie jest znaczenie odpustu parafialnego.

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki, czy modlitwy. Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego uzyskania. Spowiedź sakramentalna ( może być w okolicy odpustu, nie musi być w ten sam dzień), komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę… i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego to zwykłe warunki, które wierni powinni spełnić chcąc uzyskać odpust zupełny.

Dawniej możliwość zyskania odpustu sprawiała, że na odpust ściągała cała okolica, a dla rodziny odpust był okazją do spotkań wielu pokoleń. Centralnym wydarzeniem jest suma odpustowa, którą prowadził specjalnie zaproszony kapłan, a kazania odpustowe głosił też kaznodzieja na tę okoliczność zaproszony.

Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga. Prośmy Patrona naszej Parafii, Chrystusa Króla Wszechświata o opiekę, zdrowie, darowanie grzechów i łaski, których potrzebujemy na co dzień.

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – nasz Odpust Parafialny – sumę o godz. 12.30 wraz z kazaniem celebrować będzie ks. Mariusz Wencławek Proboszcz Salezjanin ze Szczecina.

 

 Ks. Mariusz Wencławek SDB

Odpowiedzialności:

Proboszcz Parafii

Rada Wychowawczo-Duszpasterska

Salezjanie Współpracownicy

Wdowy i Wdowcy

Osoby Konsekrowane

Kancelaria Parafialna

Wspólnota „Bóg jest Miłością”

ADMA – Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych

Zespół „Symfoneo”

 

Nowicjat: 1991-1992

I profesja zakonna: 22 sierpnia 1992

Święcenia kapłańskie: 27 maja 2000

 

Miejsca poslugi duszpasterskiej:

2000-2005   Szczecin, parafia św. Jana Bosko /pomoc duszpasterska/

2005-2011   Piła, Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego /Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego, Prezes Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży/

2011-2012   Różańsko, parafia pw. św. Michała Archanioła /pomoc duszpasterska/

2012-2018   Dyrektor i Proboszcz parafii pw. św. Jana Bosko w Szczecine

2018 –           Proboszcz parafii pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

 

kontakt: wenclawek@gmail.com

Comments are closed.