Ogłoszenia Duszpasterskie XVI niedziela zwykła 17.07.2022r.

Ogłoszenia Duszpasterskie XVI niedziela zwykła 17.07.2022r.

  1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.
  2. W najbliższy piątek, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Patronuje szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry.
  3. W sobotę, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współ patronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.
  4. W przyszłą niedzielę po Mszach Świętych błogosławimy kierowców i ich pojazdy.  Ewentualne ofiary zostaną przeznaczone na działalność MIVA Polska, czyli na potrzeby misji.
  5. Wszystkim jubilatom i solenizantom tygodnia życzymy Obfitego Bożego błogosławieństwa i opieki świętych Patronów. 
Comments are closed.