Browsed by
Category: Modlitwy

Modlitwa o zatrzymanie epidemii

Modlitwa o zatrzymanie epidemii

Panie Jezu, Zbawicielu świata. Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,zmiłuj się nad namii wybaw nas od wszelkiego zła!Prosimy Cię, abyś zdusił plagę tego wirusa,który się rozprzestrzenia, przywrócił zdrowie chorym,zachował zdrowych, wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.Okaż nam Twoje miłosierne Obliczei wybaw nas w swojej wielkiej miłości.Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Pani ZwycięskiejMatki Twojej i naszej,która wiernie trwa przy nas,a także przez wstawiennictwo św. Józefa,Twojego przybranego Ojca, a naszego opiekuna.Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wiekiwieków. Amen.

Różaniec

Różaniec

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,…

Read More Read More

Modlitwy Fatimskie

Modlitwy Fatimskie

Modlitwa do odmawiania po każdej dziesiątce Różańca św. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Modlitwa wynagradzająca O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają. Modlitwa wynagradzająca Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu…

Read More Read More

Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa – odmawiana przez ojca Pio

Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa – odmawiana przez ojca Pio

1. O, mój Jezu, Któryś powiedział: „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam”, oto pukam, szukam, proszę o łaskę … Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 2. O, mój Jezu, Któryś powiedział: „O cokolwiek będziecie prosili Ojca, da wam w Imię Moje”, oto ja w imię Twoje proszę Twego Ojca o łaskę… Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 3. O, mój Jezu, Któryś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”, oto w oparciu o…

Read More Read More