Browsed by
Category: Modlitwy

30 dniowa nowenna do Św. Józefa

30 dniowa nowenna do Św. Józefa

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci…

Read More Read More

Modlitwy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Modlitwy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Modlitwa na drogę całego życia Święty Andrzeju Bobolo,nasz wielki Patronie! Tak umiłowałeś Jezusajako swojego Pana,że oddałeś Mu siebiena służbę aż do śmierci. Prosimy Ciebie:wspieraj nas przez całe nasze życie,abyśmy za Twoim przykłademzawsze wzrastaliw zjednoczeniu z Sercem Jezusapod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen. Modlitwa za nasze rodziny Święty Andrzeju Bobolo,nasz wielki Patronie! Twój patronat nad Ojczyznązaczyna się w nas od rodziny,w której przyszliśmy na świat. Oręduj za nami u Boga,byśmy umieli dziękowaćza naszą najbliższą rodzinę,dziadków, rodziców i rodzeństwo. Niechaj dobro, które…

Read More Read More

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, aTy, Wodzu niebieskich zastępów,szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,mocą Bożą strąć do piekła. Amen. EGZORCYZM PROSTY PORANNY W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego, uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej…

Read More Read More

Modlitwa o zatrzymanie epidemii

Modlitwa o zatrzymanie epidemii

Panie Jezu, Zbawicielu świata. Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,zmiłuj się nad namii wybaw nas od wszelkiego zła!Prosimy Cię, abyś zdusił plagę tego wirusa,który się rozprzestrzenia, przywrócił zdrowie chorym,zachował zdrowych, wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.Okaż nam Twoje miłosierne Obliczei wybaw nas w swojej wielkiej miłości.Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Pani ZwycięskiejMatki Twojej i naszej,która wiernie trwa przy nas,a także przez wstawiennictwo św. Józefa,Twojego przybranego Ojca, a naszego opiekuna.Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wiekiwieków. Amen.

Różaniec

Różaniec

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,…

Read More Read More