Wiadomości

Wiadomości

Chrystus modli się za nas, jako nasz Kapłan, modli się w nas, jako nasza Głowa; my się modlimy do Niego, jako do naszego Boga. Rozpoznajmy więc w Nim nasze głosy i w nas głos Jego (św. Augustyn).

.@Pontifex_pl: zafascynujmy się Pismem Świętym, pozwólmy, by zagłębiło się w nas Słowo, które objawia nowość Boga i prowadzi nas do niestrudzonej miłości bliźniego. Postawmy Słowo Boże na nowo w centrum duszpasterstwa i życia Kościoła!

.@Pontifex_pl: Słowo Boże nas zmienia. A czyni to, przenikając w głąb duszy, jak miecz (por. Hbr 4, 12). Jeśli bowiem z jednej strony pociesza nas, ukazując oblicze Boga, to z drugiej strony prowokuje i wstrząsa nami, odnosząc nas do naszych sprzeczności.

.@Pontifex_pl w homilii: Bracia i siostry, wpatrujmy się w Jezusa, jak ludzie w synagodze w Nazarecie (por. w. 20), i przyjmijmy Jego Słowo. Rozważmy dzisiaj jego dwa wzajemnie powiązane aspekty: Słowo objawia Boga i Słowo prowadzi nas do człowieka.

.@Pontifex_pl w homilii w #NiedzielaSłowaBożego: Jezus w synagodze w Nazarecie otwiera zwój Pisma Św. i odczytuje przed wszystkimi fragment z proroka Izajasza. (...) w centrum życia ludu Bożego i drogi wiary nie jesteśmy my, z naszymi słowami. W centrum jest Bóg ze swoim Słowem.

2

W niedzielę 23 stycznia mija 9. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa, arcybiskupa gnieźnieńskiego (1981-1992), Prymasa Polski (1981-2009). Mszę św. w kościele pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, gdzie kard. Glemp został ochrzczony, odprawi jutro o 12.00 @Prymas_Polski.

Dziś przypada #NiedzielaSłowaBożego 📖
To będzie jeden z głównych tematów naszych programów.
▶ #MZaN 📺 @TVP.1 🕛 11:55
▶ #OkiemWiary 📺 @tvp_info
#TVPInfo 🕓 16:00

Zapraszamy!

Przeżywana dziś Niedziela Słowa Bożego uwrażliwia nas na jedno: nie zamieniamy Biblii, która jest żywym słowem Boga, na żadne nawet najbardziej ciekawe i porywające objawienia prywatne. Nie szukamy też własnych subiektywnych interpretacji, lecz medytujemy razem - w Kościele.

Dzisiaj przypada 9. rocznica śmierci śp. kard. Józefa Glempa, arcybiskupa metropolity warszawskiego (1981-2006), prymasa Polski (1981–2009) i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1981–2004).

fot. http://www.archwwa.pl

Obchodzimy dzisiaj w całym Kościele #NiedzielaSłowaBożego ustanowiona przez @Pontifex_pl. Inicjatywa ta ma sprawić, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego.

http://bit.ly/3Agv4Ck

Load More...