Wiadomości

Wiadomości

W roku jubileuszowym 50. rocznicy ustanowienia diecezji opolskiej, w trakcie trwania #synod, na wspólne przejście Nyską Drogą św. Jakuba zaprosił wiernych @bpAndrzejCzaja.

https://www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci/3196-jubileuszowe-camino-synodalne-podsumowanie

🙏Modlitwa z chorymi i za chorych już jutro (6 VII) we wspomnienie #MatkaBoża Uzdrowienia Chorych na #JasnaGóra ⛪️ To w ramach 57. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolstwa Chorych. Transmisja Mszy św. z #Bazylika o godz. 11.00 w Programie 3 Telewizji Polskiej📺

#BpArturMiziński po spotkaniu sekretarzy generalnych Episkopatów Europy: Trwający synod to doświadczenie nowe, otwarte na przyszłość, potrzebne

https://bit.ly/3Igg4sn

Pasterska opieka JEZUSA CHRYSTUSA wprowadza nas w duchowe dary, dzięki którym Łaska BOGA chroni nasze dusze i staje się źródłem naszego poświęcenia dla innych. Bądźmy wierni BOGU i żyjmy zawsze z mocą JEGO Łaski oraz pomagajmy innym zachować ufność w Dobroć BOGA i JEGO Opiekę.

#BibliaNaDziś: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo" (Mt 9, 32-38).

"Proście zatem Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo". Proście, bo Pan żniwa chce wiedzieć, czy czekacie na głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów; czy jesteście gotowi ich przyjąć. Powtórzmy: Pan żniwa chce wiedzieć, czy czekacie na głosicieli Ewangelii!

W dniach 7-15 lipca w Przemyślu będzie obradował Święty Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) pod przewodnictwem arcybiskupa większego kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka. Jego głównym tematem będzie: „Synodalność i soborowość: doświadczenie UKGK”.

Z Syntezy synodalnej @ArchPoznan: Dla uczestników konsultacji synodalnych, szczególnie wśród osób świeckich, najważniejszym doświadczeniem było odkrywanie swojej podmiotowości w Kościele.
https://episkopat.pl/synteza-synodalna-archidiecezji-poznanskiej/

Obchodzimy dziś wspomnienie bł. Piotra Jerzego Frassatiego: Na nas katolikach, a szczególnie na studentach ciąży obowiązek kształtowania siebie samych. W tym celu potrzeba nam wiele:nieustannej modlitwy, trzeba organizacji i dyscypliny, abyśmy w danej chwili byli gotowi do czynu.

Load More